Vi på Awer arbetar med fullt fokus på att skapa kostnadseffektiva och säkra lösningar inom jord- och bergbyggnadsteknik.

HUR VI KAN HJÄLPA DIG!

Awer Geoteknik är ett specialistföretag med erfarna civilingenjörer med inriktning på jord-och bergbyggnadsteknik. 

Vi erbjuder både offentliga och privata aktörer kostnadseffektiva lösningar som uppfyller ställda säkerhetskrav. Detta löser vi tack vare erfarenhet i kombination med nytänkande. Vår främsta styrka är att vi är väldigt flexibla med yttersta fokus på att tillmötesgå våra kunders behov. Som specialistföretag genomsyras vår organisation av specialister på geoteknik och bergmekanik.

Vi arbetar i samtliga projektfaser från förstudier till genomförande (entreprenad) och driftfas. Vi har samarbetspartners inom samtliga teknikområden för byggprocessen och kan således vara kundens guide till en helhetslösning om så önskas.

Ledningen är utbildade civilingenjörer i geoteknik och bergmekanik och jobbar heltid i våra uppdrag vilket leder till ett optimalt teknikfokus och personligt engagemang inom företaget

Mer information om vad vi kan hjälpa dig med hittar ni här nedan.

Awer Geoteknik är ett specialistföretag med erfarna civilingenjörer med inriktning på jord-och bergbyggnadsteknik. 

Vi erbjuder både offentliga och privata aktörer kostnadseffektiva lösningar som uppfyller ställda säkerhetskrav. Detta löser vi tack vare erfarenhet i kombination med nytänkande. Vår främsta styrka är att vi är väldigt flexibla med yttersta fokus på att tillmötesgå våra kunders behov. Som specialistföretag genomsyras vår organisation av specialister på geoteknik och bergmekanik.

Vi arbetar i samtliga projektfaser från förstudier till genomförande (entreprenad) och driftfas. Vi har samarbetspartners inom samtliga teknikområden för byggprocessen och kan således vara kundens guide till en helhetslösning om så önskas.

Ledningen är utbildade civilingenjörer i geoteknik och bergmekanik och jobbar heltid i våra uppdrag vilket leder till ett optimalt teknikfokus och personligt engagemang inom företaget

Mer information om vad vi kan hjälpa dig med hittar ni här nedan.

Läs mer

VÅRA TJÄNSTER

Awer Geoteknik utför konsulttjänster inom samtliga skeden i byggfasen, från tidiga planskeden och detaljplaner till driftskedet med t.ex sättningsuppföljning.

Underlag till översiktsplan, detaljplan, vägplan mm.

Framtagande av AMA- beskrivningar, markteknisk undersökningsrapport, utlåtanden, projekterings-PM, tekniska-PM, underlag till andra teknikområden, ritningar mm

Stabilitets - och sättningsutredningar

Utredning av stabilitets - och sättningsförhållanden, dess orsak, och åtgärd/projektering av lösningar för eventuella problemområden

Dimensionering av stödkonstruktioner

Från tidig anbudskalkyl till geoteknisk rådgivning i byggfasen.

Markundersökning åt privatpersoner

Undersökning och upprättande av handlingar till planbeskrivning, marklov, bygglov och projekteringsunderlag

Fält- och laboratorieundersökning

Vi tillhandahåller geotekniska fält- och laboratorieanalyser som sammanställs i Markteknisk undersökningsrapport (MUR).

Uppföljning / Kontrollprogram

Kontroll av utförande i entreprenad, framtagande av kontrollprogram till entreprenadfaser, kontroll i driftskede (sättningar i konstruktioner, grundvattenflöden, markrörelser)

Bergteknisk undersökning

Dimensionering av bergförstärkning, bergbesiktning och bergklassning, fältkartering, sprickanalyser och kartering av material från kärnborrningar

Optimering av stödkonstruktioner

Genomgång av projekterade lösningar i förfrågningsunderlag för att kostnadsminimera markentreprenaden, med t.ex. alternativa lösningar

VÅRT TEAM

Jimmie Ekbäck

UPPDRAGSLEDANDE GEOTEKNIKER/BERGTEKNIKER/GEOKONSTRUKTÖR

CIVILINGENJÖR JORD- & BERGBYGGNADSTEKNIK

Daniel Lennartsson

UPPDRAGSLEDANDE GEOTEKNIKER/BERGTEKNIKER/GEOKONSTRUKTÖR

CIVILINGENJÖR JORD- & BERGBYGGNADSTEKNIK

Arthur Jedenius

UPPDRAGSLEDANDE GEOTEKNIKER/GEOKONSTRUKTÖR

CIVILINGENJÖR JORD- & BERGBYGGNADSTEKNIK

Daniel Günther

UPPDRAGSLEDANDE BERGMEKANIKER/BERGTEKNIKER

CIVILINGENJÖR JORD- & BERGBYGGNADSTEKNIK

Knut Espedal

UPPDRAGSLEDANDE GEOTEKNIKER

CIVILINGENJÖR GEOTEKNIK

Rezhin Rauf

UPPDRAGSLEDANDE GEOTEKNIKER

CIVILINGENJÖR GEOTEKNIK

Olav Jansen

UPPDRAGSLEDARE / 3D - modell/

INGENJÖR BYGGNADSTEKNIK

REFERENSPROJEKT

Ett urval av våra projekt

Awer Geoteknik är en teknikkonsult med specialister inom geoteknik och bergteknik. Vår affärsidé bygger på en organisation med fullt teknikfokus. Tack vare erfarenhet, moderna projekteringsverktyg, stort personligt engagemang och nytänkande tar vi fram kostnadseffektiva och säkra lösningar.

Kontaktformulär