I en värld full av stora kooperativa företag är det lätt att tappa fokus på helheten. Kunder riskeras att tas för givna och pengar kan slösas bort på onödig administration. Som civilingenjörer med erfarenhet av att arbeta på ett företag byggt på hierarki och byråkrati kände vi ett behov av att vara och göra något annorlunda. Vad vi saknade från de stora företagen ville vi bygga själva. Vi ville fylla de hål i branschen där vi vill leverera en högkvalitativ lösning såväl som att vara en del av teamarbetet på plats. Det är därför vi startade Awer.

Awer består av en grupp tajt sammansatta civilingenjörer inom jord- och bergbyggnadsmekanik vars huvudsakliga mål är att hjälpa våra kunder på ett vänligt och professionellt sätt. Vi bryr oss om våra kunder och vi vill ha en varm relation utan att någonsin göra avkall på den tekniska kvalitén i våra tjänster. Vi vet att våra kunder litar på vår yrkeserfarenhet och expertis och på vår förmåga att förstå både innovationen såväl som det ingenjörsmässiga hantverket. Men det viktigaste av allt är att de väljer oss för att de litar på vårt sätt att arbeta och hur vi finns där för dem hela vägen utan att förlora siktet på det övergripande målet.

Fimpa högtravande företagsspråk, hierarki och byråkrati. Vi är här för att vara vad som saknas i branschen. Den kompisen som kunden verkligen kan lita på. Vår anledning till att finnas är helt enkelt att vara det företag inom jord- och bergbyggnadsmekanik som verkligen bryr sig om sina kunder, på riktigt.

Vi är Awer. Välkommen till vår familj.

VÅRA VÄRDEORD

Genuin

Vi är ett gäng ärliga och opretentiösa civilingenjörer som alltid levererar lösningar framtagna ur vår expertis som vi kan stå bakom i alla lägen.

Vänskaplig

Som sociala och varma personer möter vi våra kunder med en vänlig och familjär inställning för att de direkt ska känna sig välkomna av oss.

Jordnära

Med båda fötterna i och på jorden vill vi ge våra kunder en förtroendeingivande känsla av trygghet och nöjdhet ända från start.

VÅRA TJÄNSTER

Awer Geoteknik utför konsulttjänster inom samtliga skeden i byggfasen, från tidiga planskeden och detaljplaner till driftskedet med t.ex sättningsuppföljning.

Underlag till översiktsplan, detaljplan, vägplan mm.

Framtagande av AMA- beskrivningar, markteknisk undersökningsrapport, utlåtanden, projekterings-PM, tekniska-PM, underlag till andra teknikområden, ritningar mm

Stabilitets - och sättningsutredningar

Utredning av stabilitets - och sättningsförhållanden, dess orsak, och åtgärd/projektering av lösningar för eventuella problemområden

Dimensionering av stödkonstruktioner

Från tidig anbudskalkyl till geoteknisk rådgivning i byggfasen.

Markundersökning åt privatpersoner

Undersökning och upprättande av handlingar till planbeskrivning, marklov, bygglov och projekteringsunderlag

Fält- och laboratorieundersökning

Vi tillhandahåller geotekniska fält- och laboratorieanalyser som sammanställs i Markteknisk undersökningsrapport (MUR).

Uppföljning / Kontrollprogram

Kontroll av utförande i entreprenad, framtagande av kontrollprogram till entreprenadfaser, kontroll i driftskede (sättningar i konstruktioner, grundvattenflöden, markrörelser)

Bergteknisk undersökning


Dimensionering av bergförstärkning, bergbesiktning och bergklassning, fältkartering, sprickanalyser och kartering av material från kärnborrningar

Optimering av stödkonstruktioner

Genomgång av projekterade lösningar i förfrågningsunderlag för att kostnadsminimera markentreprenaden, med t.ex. alternativa lösningar

Knut_Bw-utan bakgrund 416x601
Knut Espedal
Olav_Bw-utan bakgrund 416x601
Olav Jansen
Rezhin_Bw-utan bakgrund 416x601
Rezhin Rauf

REFERENSPROJEKT

Ett urval av våra projekt

Awer Geoteknik är en teknikkonsult med specialister inom geoteknik och bergteknik. Vår affärsidé bygger på en organisation med fullt teknikfokus. Tack vare erfarenhet, moderna projekteringsverktyg, stort personligt engagemang och nytänkande tar vi fram kostnadseffektiva och säkra lösningar.